Nieuws

Op 27 september 2018 bestaat Sint Barbara 125 jaar.

Op 27 september 2018 bestaat Sint Barbara aan de Spaarndammerdijk 125 jaar. In die 125 jaren hebben duizenden overledenen op Sint Barbara hun laatste rustplaats gevonden.

Hun graven zijn steeds met grote zorg en liefde onderhouden. Vele nabestaanden vonden er troost, mede omdat zij het graf van hun geliefden in goede handen wisten.

In 2018 herdenken wij het 125-jarig bestaan. Het zal gebeuren bij gelegenheid van de uitvaartbeurs op 14 april in de Westerkerk en in de Week van de Begraafplaats van 26 tot 3 juni op de begraafplaats zelf. Voor de 27-e september bereiden wij een herdenkingsdag voor.

Aan de Allerzielenviering zullen wij dit jaar extra aandacht schenken. Op 4 december, de feestdag van de heilige Barbara, hopen wij met collega’s van Begraafplaatsen-Sint- Barbara in Nederland te spreken over onze gezamenlijke toekomst.

Nadere gegevens hierover melden wij u op deze website. Daarnaast zullen wij u - ook op deze website - maandelijks informeren over andere wetenswaardigheden als de historie van de begraafplaats, de doelstellingen, het beheer, de mogelijke toekomst of wat maar van belang is.

Juli 2018

Begraafplaats St. Barbara was in 1893 bedoeld als laatste rustplaats van katholieke Amsterdammers. In het toen verzuild rakende Nederland hechtte men, zeker het katholieke volksdeel, aan eigenheid op elk gebied. Na ruim drie eeuwen van achterstelling zochten de katholieken houvast in eigen organisaties, zorginstellingen, scholen etc.. Voor de begraafplaats betekende dit hantering van kerkelijke reglementen en begraven volgens canonieke (kerkrechtelijke) voorschriften. 125 Jaar later blijkt hierin meer ruimte te zijn gekomen. Het St. Barbara van 2018 ziet het als zijn christelijk humane opdracht een laatste rustplaats te bieden aan elke overledene, ongeacht diens achtergrond. Speciale aandacht blijft er voor wie het niet altijd meezat in het leven. De grafreeksen van het Amsterdamse Pastoraat voor druggebruikers en daklozen getuigen ervan. Ook zijn er de eigen grafvelden voor Moslims en van de Russisch Orthodoxe kerk. St. Barbara blijft een bijzondere begraafplaats.
  • .

Historie Sint Barbara

Een_tuin_voor_iedereen_2.jpg

Sint Barbara aan de Amsterdamse Spaarndammerdijk is in 1893 in gebruik genomen. De begraafplaats werd als ‘Roomsch-katholiek’ kerkhof aangelegd. De ‘Dodenakker De Liefde’ aan het Lange Bleekerspad, in die dagen de enige eigen begraafplaats van katholiek Amsterdam, dreigde te klein te worden.

Lees verder

  • .

Gedachtenisplek

gedachtenisplek-2.jpeg

Op 7 november is de gedachtenisplek officieel geopend.

Hier herdenken wij allen van wie het graf niet meer kenbaar is. En begraven zijn geweest op De Liefde 1845-1935 en Sint Barbara sinds 1893 De gedachtenisplek is te vinden bij de vlagenmast aan het begin van de hoofdlaan.

Lees verder

  • .

Boekrecensie "Een tuin voor iedereen"

Een_tuin_voor_iedereen_2.jpg

Regelmatig wandel ik met mijn vriendin, hond en kleinkind in het Westerpark. Het park laat zien dat met wat lef (en geld) een negentiende-eeuws industrieterrein veranderd kan worden in een natuur- en cultuurpark voor jong en oud.

Lees verder

  • .

Adresgegevens

Spaarndammerdijk 312
1014 AA Amsterdam

T. (020) 6820598
F. (020) 6812216
E. 

KvK-nummer 41201024
In het bezit van de ANBI-status

Openingstijden

Hoofd-ingang:
maandag t/m zondag: 8.00 tot 18.00 uur

Zij-ingang:
oktober t/m april: 8.00 tot 18.00 uur
mei t/m september: 8.00 tot 20.00 uur
Beide ingangen/uitgangen sluiten automatisch!!!

Openingstijden van het kantoor:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

© Copyright - Begraafplaats Sint Barbara Amsterdam

Ontwerp & realisatie -  WSonline