Wat is een ANBI ?

(Info: zie ook:  http://www.belastingdienst.nl/ nadere zoek vermelding: ANBI-status)
pdfWat-is ANBI.pdf 
pdfANBI-ST.Barbara-2016.pdf 
pdfSt.Barbara-Beleidsplan-2016.pdf

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen ze de 90%-eis. 
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. 
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij:

 • Erven 
 • Schenken 
 • Giften

Een ANBI heeft de volgende belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen. 
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Adresgegevens

Spaarndammerdijk 312
1014 AA Amsterdam

T. (020) 6820598
F. (020) 6812216
E. 

KvK-nummer 41201024
In het bezit van de ANBI-status

Openingstijden

Hoofd-ingang:
maandag t/m zondag: 8.00 tot 18.00 uur

Zij-ingang:
oktober t/m april: 8.00 tot 18.00 uur
mei t/m september: 8.00 tot 20.00 uur
Beide ingangen/uitgangen sluiten automatisch!!!

Openingstijden van het kantoor:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

© Copyright - Begraafplaats Sint Barbara Amsterdam

Ontwerp & realisatie -  WSonline